APOSTROF (')

Apostrof służy do trzech zasadniczych celów:

I. Zastępuje w zapisie jedną lub więcej ze specjalnie opuszczonych liter. Najczęściej używa się apostrofu do zaznaczenia pominiętych celowo liter w ściągnięciach (kontrakcjach – por. FORMY ŚCIAGNIĘTE CZASOWNIKÓW POSIŁKOWYCH i FORMY ŚCIĄGNIĘTE ZE SŁÓWKIEM „NOT”). Nie zawsze można bezbłędnie przewidzieć postać tych form na podstawie pierwotnych składników (patrz przykład (5)), dlatego warto znać przynajmniej podstawowe ściągnięcia na pamięć. Bywa również tak, że dane ściągnięcie odpowiada dwóm różnym wyrażeniom (patrz przykład (6)).

(1) she’ll (= she will)
(2) can’t (= cannot)
(3) who’ll (= who will)
(4) there’re (= there are)
(5) won’t (= will not)
(6) it’s (= it is lub it has)

W nieoficjalnych tekstach pisanych, np. w prywatnej korespondencji lub w tekstach piosenek rozrywkowych, można także spotkać takie kontrakcje, które odpowiadają ciągom wielowyrazowym – i wtedy występuje w nich więcej niż jeden apostrof, np.:

(7) I’d’ve (= I would have)

Znacznie rzadziej apostrof oznacza opuszczone litery w takich słowach, które ze względu na swoisty rytm tekstu, np. w wierszu czy w piosence, wymawia się krócej niż zwykle, wyraźniej redukując jedną lub więcej sylab, np.: „ev’ry” (=„every”, ‘każdy’), „imprison’d” (=„imprisoned”, ‘uwięziony’). W przeciwieństwie do ściągnięć pokazanych w przykładach (1-6), to drugie specjalne użycie apostrofu nie powinno zaprzątać nam zbyt wiele uwagi.

II. Apostrof występuje przed końcówką dopełniaczową „-s w odmianie rzeczowników lub – w formach liczby mnogiej oraz niektórych imionach własnych zakończonych na „-s” – po końcówce „-s”, np.:

(8) the editor’s comments
uwagi redaktora
(9) Miles’s trumpet
tr¹bka Milesa
(10) Jesus’ new commandment
nowe przykazanie Jezusa
(11) in five minutes’ time
za pięć minut

Apostrofu nie używa się w pisowni zaimków, gdzie zresztą najczęściej zdarzają się właśnie wahania poprawnościowe oraz błędy ortograficzne, zwłaszcza rodzimym użytkownikom angielskiego, np.:

(12a) A committee will be set up and its purpose will be to examine the case.
Ustanowi się komisję, a jej celem będzie zbadanie sprawy.
(12b) *A committee will be set up and it’s purpose will be to examine the case.
(13a) Mind your own business!
Pilnuj swoich spraw!
(13b) *Mind you’re own business!
(14a) Whose keys are these?
Czyje to klucze?
(14b) *Who’s keys are these?

III. Nieraz apostrof służy również do tworzenia form mnogich od wyrazów zasadniczo nieodmiennych lub przynajmniej nietypowych pod względem odmiany, np. spójników:

(15) There are too many if’s and but’s here to believe your story.
Zbyt wiele tutaj różnych jeśli i ale, abym uwierzył twojej opowieści.

Apostrof bywa również używany do budowania form mnogich od nazw liter i liczebników głównych, a także od skrótów i wyrażeń wielowyrazowych, np.:

(16) He got three A’s and two B’s in his exams.
Dostał trzy piątki (oceny A) i dwie czwórki (oceny B) na egzaminach.
(17) If you want to be polite, you have to mind your p’s and q’s.
Jeśli chce się być uprzejmym, trzeba uważać na to, co się mówi.
(18) We were born in the good old 1970’s.
Urodziliśmy się w starych dobrych latach siedemdziesiątych.
(19) These days universities hire only PhD’s.
Uniwersytety zatrudniają teraz tylko ludzi z doktoratem.
(20) I won’t put up with any more I love you’s.
Nie zniosę już więcej tych wszystkich „Kocham Cię”.

Na koniec warto dodać, że o poprawne użycie apostrofu – zwłaszcza o odróżnianie form typu „it’s/its” – troszczą się gorliwie obrońcy czystości języka angielskiego, co manifestuje się często w pisaniu listów z pretensjami do gazet. Uważają oni apostrof za znak interpunkcyjny, który jest w niebezpieczeństwie – i może należy z tego wyciągnąć wniosek, że w nauce angielskiego nie warto się nim nadmiernie przejmować.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...