Forms of voluntary culpability

Forms of voluntary culpability: Voluntariness in case of commission of prohibited act takes place when a perpetrator has got an intention to commit it. There are two kinds of this intention: direct intention and possible intention. 1) Direct intention occurs when a perpetrator wants to commit prohibited act, it means a perpetrator is entirely conscious that he/she fulfils the special features of prohibited act or his/her behaviour can fulfil these features. There are two kinds of direct intention; a)sudden direct intention b)considered direct intention In case of sudden direct intention the decision about commission of the act prohibited is taken in short time without any particular consideration. Considered direct intention occurs as the result of some period of time in which the decision about commission of the act has been taken and the particular plan has been conceived. On many occasions, sudden direct intention is lighter form of culpability. Ex. He flew into a rage and shot his wife’s lover. Ex. They worked out the exact plan of this assassination.

Formy winy umyślnej: Umyślne popełnienie czynu zabronionego zachodzi wtedy, gdy sprawca miał zamiar jego popełnienia. Zamiar ten może wystąpić w dwóch odmianach : jako zamiar bezpośredni lub jako zamiar ewentualny. 1) Zamiar bezpośredni zachodzi wtedy, gdy sprawca chce popełnić czyn zabroniony- w pełni uświadamia sobie, że wypełnia znamiona czynu zabronionego albo że jego zachowanie się może wypełnić te znamiona. W ramach zamiaru bezpośredniego wyróżnia się; a)zamiar bezpośredni nagły b)zamiar bezpośredni przemyślany. Przy zamiarze nagłym decyzja o popełnieniu czynu zabronionego podejmowana jest w krótkim czasie, bez szczegółowych przemyśleń. Zamiar przemyślany, powstaje w wyniku trwającego jakiś czas kształtowania się decyzji, często połączonego ze stworzeniem dokładnego planu popełnienia przestępstwa. Uważa się, że zamiar nagły jest lżejszą formą winy. Ex. On wpadł we wściekłość i zastrzelił kochanka swojej żony. Ex. Oni opracowali dokładny plan tego zabójstwa.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Specjalistyczne - treści losowe

Główna Specjalistyczne Prawo Legal English Forms of voluntary culpability
Loading ...